Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki

Nähtävilläoloaika: 23.11.2022-23.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki

Kyttäläntien ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Suunnitelma käsittää Kyttäläntien tasoristeyksen sulkemisen ja korvaamisen ylikulkusillalla sekä rakennettavien ja olemassa olevien tieyhteyksien kautta ja yksityistiejärjestelyillä. Tasoristeys sijaitsee Kokemäen kaupungin alueella.

Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/6145/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-scda9d441e2f94ec4836bb5f9c4611692

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 23.11.2022