Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Nähtävilläoloaika: 20.11.2020-21.12.2020

Nähtävilläoloaika: 20.11.-21.12.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Ratasuunnitelma on osa Väyläviraston tasoristeysohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja junaturvallisuutta. Suunnitelman tavoitteena on sulkea Kierikka Ahonkuja tasoristeys ajoneuvoliikenteeltä ja muuttaa se jalankulun mahdollistavaksi tasoristeykseksi. Ajoneuvoliikenteen kulku järjestetään rakennettavien ja parannettavien kulkuyhteyksien kautta. Suunnitelmassa päädyttiin esittämään korvaavaksi tieyhteydeksi nykyistä Tapanilantietä, jolle tehdään parantamistoimenpiteitä.

Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3338/04.01.01/2019 . (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto

 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Miia Kari, puhelin 029 534 3111 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 20.11.2020