Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma, Hyrynsalmi

Nähtävilläoloaika: 21.04.2022-23.05.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma, Hyrynsalmi

Suunnitelma-alue sijaitsee Hyrynsalmen rautatieliikennepaikan ympäristössä, rataosalla Kontiomäki–Pesiökylä. 

Ratasuunnitelma sisältää kolmen tasoristeyksen turvallisuuden parantamisen suunnitelmat (Hiihtolatu HYS /06, Hyrynsalmi kuormausalue HYS /07, Hyrynsalmi Berliini HYS /08), Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan uusimisen ja uudelleensijoittamiseen liittyvän suunnittelun, alikulkusillan uusimiseen liittyvien teiden suunnittelun sekä latu- ja moottorikelkkareittien uudelleenlinjauksen. 

Hyrynsalmen rautatieliikennepaikka, tasoristeysjärjestelyt, ratasuunnitelma, Hyrynsalmi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4832/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §)

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 5343 149 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 21.04.2022