Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila

Nähtävilläoloaika: 15.02.2023-17.03.2023

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila

Haistila-Yli-Rantalan ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Suunnitelma koskee Ulvilan kaupungissa sijaitsevien tasoristeysten Haistila, Aura, Hietaranta, Kasvihuone, Lehtonen, Valtavainio, Salovaara ja Yli-Rantala sulkemista. Tasoristeykset korvataan alikulkusillalla sekä rakennettavilla ja olemassa olevilla tieyhteyksillä ja yksityistiejärjestelyillä.

Haistila-Yli-Rantala, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Ulvila pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected]i ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/8043/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 15.02.2023