Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Nähtävilläoloaika: 08.11.2022-08.12.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman: Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo

Espoo-Salo oikorata on osa Helsinki-Turku nopean junayhteyden hanketta. Tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä junamatka-aikaa ja laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita sekä kasvattaa alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä. Espoo-Salo oikorata on noin 95 km pitkä kaksiraiteinen uusi rata, joka alkaa Espoon aseman länsipuolelta ja yhdistyy nykyiseen rataan Salon nykyisen aseman itäpuolella. Oikoradalle on suunniteltu 4 uutta asemaa Histaan, Veikkolaan, Vihti-Nummelaan sekä Lohjan Lempolaan. Uusi rata ja asemat mahdollistavat uuden lähijunaliikenteen Helsingin ja Lohja Lempolan välille. Oikorata lyhentää Helsinki-Turku välin junamatkan aikaa noin puolella tunnilla, ollen nopeimmillaan tunnin ja 15 minuuttia.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma – Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/7151/04.01.00/2017. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto on hankkeen verkkosivuilla: 
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 08.11.2022