Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma; Sastamala

Nähtävilläoloaika: 28.02.2023-30.03.2023

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma; Sastamala

Suunnitelman tavoitteena on tuottaa hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset (Aarnio, Riippiläntie, Vuokkoniementie ja Pohjalantie) voidaan poistaa ja kulku osoittaa olemassa olevien ja korvaavien tieyhteyksien sekä alikulkusiltojen kautta. 

Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma; Sastamala pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5169/04.01.01/2021. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 
(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 28.02.2023