Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtävilläolon jatkamisesta: Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Nähtävilläoloaika: 15.06.2022-15.07.2022

Väylävirasto kuuluttaa, että ratalain (110/2007) mukaisesti laaditun rata-suunnitelman Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio nähtävilläoloa jatketaan teknisten ongelmia takia. Aikaisempi kuulutus nähtävilläolosta julkaistiin 7.6.2022.

Uusi nähtävilläoloaika: 15.6. - 15.7.2022

Suunnittelukohde sijoittuu Keminmaan ja Tornion kuntien alueelle Laurila - Tornio-itäinen rataosuudelle.

Ratasuunnitelman tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen, häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T- ydinverkko-käytävänverkon laajentaminen.

Hanke sisältää rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamisen suunnittelun, sähköistyksen vaatiman ristikkosillan avartamisen suunnittelun sekä Jäämerentien erikoiskuljetusreitin tutkimisen.

Laurila - Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päi-vänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3670/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto https://vayla.sharefile.eu/d-s819adc81d4ba4b5d8c348a3e0f9be7f8 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä) aineistoa korjattu 13. ja 14.6.2022

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen,
puhelin 029 534 3812, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä. EU:n hankelogo

 

Julkaistu 15.06.2022