Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii

Nähtävilläoloaika: 12.07.2021-18.08.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 29.06.2021 päätöksellään 
TRAFICOM/303325/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) 
mukaisen ratasuunnitelman: Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii. 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään 
yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa 
www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan 
saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä 
päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).  

Nähtävillä oleva aineisto: 
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat 
 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä) 

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. 
Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen 
projektipäälliköltä. 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia 
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun 
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Eero 
Virtanen, puhelin 029 534 3017 ja [email protected]  
Väylävirasto 

Julkaistu 12.07.2021