Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti – Kontiomäki; Sotkamo, Paltamo

Nähtävilläoloaika: 14.07.2021-20.08.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 2.7.2021 päätöksellään TRAFICOM /169264/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti – Kontiomäki; Sotkamo, Paltamo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä. 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja [email protected] sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta projektipäällikkö Ari Kuotesaho, puhelin 029 503 8259 ja [email protected]

Väylävirasto

 

Julkaistu 14.07.2021