Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, ratasuunnitelma, Tampere

Nähtävilläoloaika: 18.08.2021-24.09.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 9.8.2021 päätöksellään TRAFICOM/331029/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tampereen henkilöratapihan kehittäminen, ratasuunnitelma, Tampere.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat: 

 (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta Väylävirastossa antaa projektipäällikkö Jouni Juuti puh. 029 534 3810, [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 18.08.2021