Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma

Nähtävilläoloaika: 12.05.2021-18.06.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 28.4.2021 päätöksellään TRAFICOM/159050/05.02.03.02/2021  hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 


Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat 
 (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Kaisa Kauhanen, puhelin 0295 34 3368 ja [email protected] 


Väylävirasto
 

Julkaistu 12.05.2021