Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Seinäjoki

Nähtävilläoloaika: 22.06.2022-29.07.2022

Nähtävilläoloaika: 22.6. - 29.7.2022

Liikenne- ja viestintävirasto on 13.6.2022 päätöksellään TRAFICOM/221231/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Seinäjoki.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat https://vayla.sharefile.eu/d-23041772a1ce454f
(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jaana Kalliolaakso, puhelin 0295 34 3444 ja [email protected] 


Väylävirasto

Julkaistu 22.06.2022