Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen vaihe 2, ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Nähtävilläoloaika: 08.06.2021-15.07.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 3.6 päätöksellään TRAFICOM/272275/05.02.03.02/2021  hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Pasila-Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostaminen vaihe 2, ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat: 

 (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810, [email protected].

Väylävirasto

Julkaistu 08.06.2021