Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Oritkarin kolmioraide, ratasuunnitelma, Oulu

Nähtävilläoloaika: 16.03.2021-22.04.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 9.3.2021 päätöksellään TRAFICOM/89829/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Oritkarin kolmioraide, ratasuunnitelma, Oulu.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat: (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja [email protected].

Väylävirasto

Julkaistu 16.03.2021