Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Niskan ja Utajärven liikennepaikat ratasuunnitelma; Utajärvi

Nähtävilläoloaika: 22.12.2020-28.01.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 14.12.2020 päätöksellään TRAFICOM/538697/05.02.03.02 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Niskan ja Utajärven liikennepaikat ratasuunnitelma; Utajärvi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:

 (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta Väylävirastossa antaa projektipäällikkö Jouni Juuti puh. 0295343810, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 22.12.2020