Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie – valtatie 5, tiesuunnitelma; Suomussalmi

Nähtävilläoloaika: 14.11.2022-21.12.2022

Liikenne- ja viestintävirasto on 5.10.2022 päätöksellään TRAFICOM/460929/05.03.160.01/2022 hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman ”Mt 8950 Joukokyläntien parantaminen välillä Pesiönrannantie - valtatie 5, Suomussalmi".

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä sähköisessä muodossa Väyläviraston tietoverkossa tämän kuulutuksen nähtävillä olon ajan 14.11.-21.12.2022 https://vayla.sharefile.eu/share/view/743f55f7aac24616/foaa4974-acb2-4a52-bf1b-d5a75f94d93a. (LjMTL 103 §). 

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla www.vayla.fi/kuulutukset.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §) eli 21.11.2022.

Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhaun tarkemmat ohjeet ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Väylävirasto käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilö-tietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkko-sivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen puhelin 029 534 3149 ja [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 14.11.2022