Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä : Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo

Nähtävilläoloaika: 28.09.2021-04.11.2021

Nähtävilläoloaika: 28.9.2021 - 4.11.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 22.9.2021 päätöksellään TRAFICOM/396005/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat https://vayla.sharefile.eu/d-s37e1ee35e0d9443988f6cdf0ae766d82 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Eero

Virtanen, puhelin 029 534 3017 ja [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 29.09.2021