Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Lisäraide Kemin ratapiha - Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi

Nähtävilläoloaika: 20.10.2020-26.11.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 7.10.2020 päätöksellään  TRAFICOM/442235/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lisäraide Kemin ratapiha - Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 


Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat:
 

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected].

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto
 

Julkaistu 20.10.2020