Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Lepikko-Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo, maantiehen kohdistuvat toimenpiteet

Nähtävilläoloaika: 10.11.2020-17.12.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.10.2020 päätöksellään TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko-Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo, maantiehen kohdistuvat toimenpiteet.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto
 

Julkaistu 10.11.2020