Takaisin

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo

Julkaistu 4.8.2020
Nähtävilläoloaika: 4.8.2020 - 10.9.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 21.7.2020 päätöksellään TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020