Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo

Nähtävilläoloaika: 04.08.2020-10.09.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 21.7.2020 päätöksellään TRAFICOM/308099/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko - Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Paltamo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-s6f235cf71854b5c8 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 04.08.2020