Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Jonkkunen-Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku

Nähtävilläoloaika: 16.12.2020-22.01.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 30.11.2020 päätöksellään TRAFICOM/507549/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Jonkkunen-Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat https://liikennevirasto.sharefile.eu/share/view/s0291d0a150e548e480c39f5de87ece2d/foa5f938-72e5-4c0e-be46-2c5a2380963b
(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 16.12.2020