Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä : Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu

Liikenne- ja viestintävirasto on 13.12.2022 päätöksellään TRAFICOM/544508/05.03.160.01/2022, hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman Kantatien 58 parantaminen välillä vt 23 - Samuli Rantasentie, Keuruu hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisen neljällä vuodella vuoden 2026 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä sähköisessä muodossa ELY-keskuksen tietoverkossa tämän kuulutuksen nähtävillä olon ajan 19.01.2023 – 27.02.2023 https://vayla.sharefile.eu/d-sed3827e6b18441fca0c10d1b55336758 (LjMTL 103 §).

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi 19.01.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §), eli 26.01.2023.

Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhaun tarkemmat ohjeet ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Keski-Suomen ELY-keskus, Minna Immonen, p. 0295 024 685, [email protected]  

Keski-Suomen ELY-keskus
 

Julkaistu 19.01.2023