Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman aloittamisesta : Äimälä-Aro, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma; Kokemäki

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnitelman tavoitteena on poistaa tasoristeykset (Äimälä, Karekselankuja, Järilä, Aro) ja osoittaa kulku korvaavien tieyhteyksien kautta sekä Vt 2:n turvallisuuden parantaminen.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista verkkosivuillaan 23.2.2022. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa tavoitat hankkeen viestinnän sähköpostiosoitteesta [email protected]

Väyläviraston projektipäällikkönä toimii Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808, [email protected]

Lisätietoja antaa:
Ramboll CM Oy suunnitteluttaja Sari Koskinen, puh. 040 519 7852,
[email protected]

Julkaistu 23.02.2022