Hyppää sisältöön

Aloituskuulutus: Seinäjoki-Vaasa nopeudennosto ratasuunnitelma, Seinäjoki, Vaasa, Laihia, Isokyrö, Mustasaari ja Ilmajoki

Nähtävilläoloaika: 16.04.2020-17.05.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Selvitysosio sisältää ratasuunnitteluun tähtääviä toimenpiteitä: liikenteellisen tarkastelun ja kehitystarpeiden määrittämisen. Varsinainen ratasuunnitelma sisältää nopeudennostoon tähtäävien toimenpiteiden ratasuunnitelman, joita ovat tasoristeysten poistot ja turvaamismahdollisuudet, radan geometristen virheiden korjaaminen, radan stabiliteetin parantamisen, rumpukorjausten ja pengerlevitysten suunnittelu. Tavoitteena on nostaa radan nopeus 120 km/h -> 140 km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat selkeät kohteet.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Annika Salokangas, puhelin 029 534 3264, [email protected]

 

Julkaistu 17.04.2020