Hyppää sisältöön

Kuulutus ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta: Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori

Nähtävilläoloaika: 11.11.2020-11.12.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori

Ratasuunnitelma koskee Porin kaupungin alueella Pori–Mäntyluoto-rataosalla sijaitsevia tasoristeyksiä Vantala ja Rantakulmantie. Ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Vantalan ja Rantakulmantien tasoristeykset esitetään poistettavaksi ja korvattavaksi katujärjestelyillä ja olemassa olevilla tieyhteyksillä.

Vantala – Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/864/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto

 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 11.11.2020