Hyppää sisältöön

Kuulutus ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta : Nuuvi – Suihkola, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki

Nähtävilläoloaika: 29.10.2020-30.11.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Nuuvi – Suihkola, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta poistamalla rataosuuden kolme tasoristeystä. Hankkeen myötä tasoristeysten liikenne ohjataan kulkemaan olemassa olevien ja rakennettavien tieyhteyksien kautta, jolloin tasoristeysturvallisuus paranee. Tasoristeysten sulkemisen myötä kiinteistöjen asukkaille aiheutuu lievä kiertohaitta uuden yhteyden käytöstä. Tämä on kuitenkin pyritty suunnitelmassa minimoimaan.

Nuuvi – Suihkola, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Suonenjoki pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3337/04.01.01/2019 (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oloaikaa ja julkaisupäivää on muutettu.

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto

 

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Miia Kari, puhelin 029 534 3111 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 29.10.2020