Hyppää sisältöön

Kuulutus ratasuunnitelman aloittamisesta : Salo-Turku kaksoisraide välillä Hajala-Nunna, yleissuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 14.12.2020-13.01.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen yleissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hajala-Nunna välin kaksoisraiteesta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma.   Suunnittelualue sijaitsee rataosalla Salo-Turku osuudella Hajala-Nunna. Suunnittelualue alkaa noin Hajalan taajaman kohdalta ja päättyy Piikkiön taajaman länsipuolelle. Suunnitelmassa tarkastellaan sekä kaksoisraideosuuksia että oikaisuvaihtoehtoja Hajalassa, Kriivarissa ja Piikkiössä. Suunnittelu sisältää myös tarvittavien siltojen, muiden taitorakenteiden ja tarvittavien tie- ja katuyhteyksien suunnittelua.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää, puhelin 029 534 3819, [email protected]

Julkaistu 14.12.2020