Hyppää sisältöön

Kuulutus: Rantaradan stabiliteetin parantaminen kmv 53-55, ratasuunnitelma, Siuntio

Nähtävilläoloaika: 19.05.2020-21.06.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rantaradan stabiliteetin parantaminen kmv 53-55, ratasuunnitelma, Siuntio

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan ratakilometrivälin 53-55 stabiliteetin parantaminen tähän liittyvine kuivatusjärjestelyineen. Ratasuunnitelma-alue sijoittuu Siuntion keskustan länsipuolelle käsittäen radan pituussuunnassa suunnilleen alueen Brännmalmsbäckenin puron radanalituskohdan ja Käkelän ylikulkusillan välillä.

Hanke koostuu stabiliteetin parantamisesta soveltuvin toimenpitein (vastapenkereet) tarvittane kuivatusjärjestelyineen. Lisäksi hankkeessa huomioidaan tarvittavat kulku- ja tieyhteydet kohteen ympäristössä.

Rantaradan stabiliteetin parantaminen kmv 53-55, ratasuunnitelma, Siuntio pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3742/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 20.05.2020