Hyppää sisältöön

Kuulutus: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Nähtävilläoloaika: 17.09.2020-26.10.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 27.8.2020 päätöksellään TRAFICOM/338307/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat

 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 23.09.2020