Takaisin

Kuulutus: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Kuulutus: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Julkaistu 31.3.2020
Nähtävilläoloaika: 31.3.2020 - 30.4.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan ratakilometrin 69 stabiliteetin parantaminen tähän liittyvine kuivatusjärjestelyineen. Ratasuunnitelma-alue

sijoittuu Inkoon aseman koillispuolelle käsittäen radan pituussuunnassa

suunnilleen alueen Fålamyrsbergetin kohdalta lounaaseen Tallbackan yli-

kulkusillalle asti.

Hanke koostuu stabiliteetin parantamisesta soveltuvin toimenpitein (vastapenkereet) tarvittane kuivatusjärjestelyineen. Lisäksi hankkeessa huomioidaan tarvittavat kulku- ja tieyhteydet kohteen ympäristössä.

Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon kirjaamo@vayla.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3745/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto

https://vayla.sharefile.eu/d-s2f84e1d220745649 (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020