Hyppää sisältöön

Kuulutus: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Nähtävilläoloaika: 30.03.2020-29.04.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan ratakilometrin 69 stabiliteetin parantaminen tähän liittyvine kuivatusjärjestelyineen. Ratasuunnitelma-alue sijoittuu Inkoon aseman koillispuolelle käsittäen radan pituussuunnassa suunnilleen alueen Fålamyrsbergetin kohdalta lounaaseen Tallbackan ylikulkusillalle asti.

Hanke koostuu stabiliteetin parantamisesta soveltuvin toimenpitein (vastapenkereet) tarvittane kuivatusjärjestelyineen. Lisäksi hankkeessa huomioidaan tarvittavat kulku- ja tieyhteydet kohteen ympäristössä.

Rantaradan stabiliteetin parantaminen km 69 ratasuunnitelma, Inkoo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3745/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 31.03.2020