Hyppää sisältöön

Kuulutus: Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 3 ratasuunnitelma, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Nähtävilläoloaika: 09.03.2020-08.04.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelu sisältää kaksi lisäraidetta Jokela-Hyvinkää välille ja kaksi lisäraidetta Hyvinkää-Riihimäki välille, joista toinen on tavaraliikenteen raide.  Suunnittelukohteet ovat olleet osa 2010 laadittua Kerava-Riihimäki-lisäraiteiden YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja alustavaa yleissuunnitelmaa.

Helsinki–Riihimäki -rataosa on junamäärältään Suomen vilkkain. Merkittävä liikenteen lisääminen ei ole mahdollista ilman välityskyvyn nostamista, jota on suunniteltu useissa suunnitteluvaiheissa eri laajuisina vaihtoehtoina. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä, että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810, [email protected]

Julkaistu 10.03.2020