Hyppää sisältöön

Kuulutus: Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2 ratasuunnitelma, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Nähtävilläoloaika: 18.02.2020-19.03.2020

Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) on aikaisemmin käynnistänyt otsikossa mainitun hankkeen suunnitelman laatimisen ja ilmoittanut siitä ratalain 22 § ja 9 § mukaisesti 6.4.2016.

Väylävirasto kuuluttaa uudelleen ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisesta Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2, ratasuunnitelma. Ratasuunnitelmaan tehdään tarkennuksia siitä, millä meluntorjuntatoimilla ja kustannuksilla meluntorjunnalle asetetut tavoitteet voitaisiin hankkeessa saavuttaa.

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Väylävirasto julkaisee 19.2.2020 kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston tietoverkossa http://vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, hallintolaki 62 a §)

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810, [email protected], Väylävirasto

Julkaistu 19.02.2020