Takaisin

Kuulutus: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Kuulutus: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi

Julkaistu 16.6.2020
Nähtävilläoloaika: 16.6.2020 - 23.7.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 5.6.2020 päätöksellään TRAFICOM/231754/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Parpola-Oripohja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Orivesi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja terhi.haapaniemi@vayla.fi.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020