Takaisin

Kuulutus: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Kuulutus: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Julkaistu 24.6.2020
Nähtävilläoloaika: 24.6.2020 - 31.7.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.4.2020 päätöksellään TRAFICOM/143452/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Nokantie, Luoman seisake, tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kirkkonummi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat

https://vaylavirasto.sharefile.eu/d-s336f1912f1249a3a (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja erkki.makela@vayla.fi.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020