Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Meluesteet Espoonkartanon kohdalla Kehä III (kt 50) ja Lapinkyläntie (mt 1130), Espoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.  

Kuulutus julkaistaan 20.5.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 20.5.2020 - 22.6.2020 välisen ajan. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa projektipäällikkö Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 331, sähköposti [email protected]

Julkaistu 20.05.2020