Hyppää sisältöön

Kuulutus: Maantien 816 (Hailuodontie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salonpääntie - Riutunka-rin lauttaranta, Oulu, Tiesuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 12.05.2020-11.06.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 13.5.2020 - 12.6.2020 välisen ajan

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Oulun kaupunki, Erkki Martikainen, puh. 044 703 2113, [email protected]
Julkaistu 13.05.2020