Takaisin

Ilmoitus: Maanteiden 7980 ja 18312 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Oulaistenkatu –Lehtopään koulu, Oulainen, Tiesuunnitelma

Ilmoitus: Maanteiden 7980 ja 18312 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Oulaistenkatu –Lehtopään koulu, Oulainen, Tiesuunnitelma

Julkaistu 13.5.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.5.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 13.5.2020 - 12.6.2020 välisen ajan.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oulaisten kaupunki, Markku Ketonen, puh. 044 479 3250, etunimi.sukunimi@oulainen.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020