Hyppää sisältöön

Kuulutus: Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi

Nähtävilläoloaika: 04.03.2020-05.03.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnitelma on osa uutta logistista yhteyttä Karihaarassa, Pajusaaressa sekä Sahansaaressa sijaitseville tuotantolaitoksille. Samanaikaisesti on käynnissä Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelma. Sahansaaren yksityisraide liitetään valtion hallinnoimaan rakennettavaan lisäraiteeseen. Lisäraide suunnitellaan Kemi - Laurila -radan länsipuolelle, alkaen Kemi, Lapintie tasoristeyksestä ja päättyen noin 200 m Karihaaranväylän pohjoispuolelle.

Väylävirasto julkaisee 5.3.2020 kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista Väyläviraston tietoverkossa www.vayla.fi/kuulutukset. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, hallintolaki 62 a §)

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Ratasuunnitelman yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 10.3.2020 kello 18.00.-20.00 Kemin kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi. Samassa yhteydessä järjestetään Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 05.03.2020