Hyppää sisältöön

Kuulutus: Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi

Nähtävilläoloaika: 07.05.2020-07.06.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi

Suunnitelma on osa uutta logistista yhteyttä Karihaarassa, Pajusaaressa sekä Sahansaaressa sijaiseville tuotantolaitoksille. Tämän ratasuunnitelman sisältää valtion hallinnoimat raiteet alkaen Kemin ratapihalta ja päättyen noin 200 m Karihaaranväylän pohjoispuolelle. Pääraiteen länsipuolelle rakennettavaan lisäraiteeseen liittyvät rakennettavan yksityisraiteen kolmioraide. Yksityisraiteesta on laadittu erillinen ratasuunnitelma.

Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/870/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

 

 

Väylävirasto

Julkaistu 08.05.2020