Hyppää sisältöön

Kuulutus: Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, rata-suunnitelma, Paltamo

Nähtävilläoloaika: 18.02.2020-19.03.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo.

Ratasuunnitelma koskee Lepikon (Koikerolahdentie), Veräjäkorven (Likolahdentie) sekä Paltamo, Kokonlahti (Kokonlahdentie) tasoristeyksiä. Rata-suunnitelman tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeys voidaan parantaa ja järjestää kulku poistettavilta tasoristeyksiltä määräysten täyttävään tasoristeykseen.

Lepikko – Paltamo, Kokonlahti tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Paltamo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston tietoverkossa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/9130/04.01.01/2018. (ratalaki 22 §).

Nähtävilläoleva aineisto:

Suunnitelma aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 19.02.2020