Hyppää sisältöön

Kuulutus: Kuusikkoniemen liikennepaikan ratasuunnitelma; Paltamo

Nähtävilläoloaika: 18.05.2020-24.06.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 29.4.2020 päätöksellään TRAFICOM/126649/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Kuusikkoniemen liikennepaikan ratasuunnitelma; Paltamo

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat  (aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 19.05.2020