Hyppää sisältöön

Kuulutus: Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Nähtävilläoloaika: 04.05.2020-03.06.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeys- ja junaturvallisuutta sekä tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeys voidaan poistaa sekä järjestää kulku rakennettavien ja parannettavien kulkuyhteyksien kautta. Korvaavaksi tieyhteydeksi on esitetty nykyistä Tapanilantietä, jolle tehdään parantamistoimenpiteitä. Vaikutuksena liikenneturvallisuuden paranemisen lisäksi on muutokset kulkuyhteyksissä, sekä siitä joillekin aiheutuva mahdollinen kiertohaitta.

Kierikka Ahonkuja tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Kotka pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3338/04.01.01/2019. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Miia Kari, puhelin 029 534 3111 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 05.05.2020