Hyppää sisältöön

Kuulutus: Jorvaksen aseman ratasuunnitelman laadinta; Kirkkonummi

Nähtävilläoloaika: 08.04.2020-17.05.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 20.2.2020 päätöksellään asianumero TRAFICOM/434138/05.02.03.02/2019 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Jorvaksen aseman ratasuunnitelman laadinta; Kirkkonummi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 09.04.2020