Hyppää sisältöön

Kuulutus: Jonkkunen ̶ Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku

Nähtävilläoloaika: 10.03.2020-13.04.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Jonkkunen  ̶  Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku

Ratasuunnitelma koskee Maskun kunnassa sijaitsevia tasoristeyksiä Jonkkunen, Väliniitty ja Manta. Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen esitetään toteutettavaksi tiejärjestelyin, Mantan tasoristeyksen poistamisella ja muuttamalla Väliniityn tasoristeys kevyen liikenteen taosristeykseksi sekä parantamalla Jonkkusten tasoristeys ja varustamalla se puolipuomilaitoksella

Jonkkunen  ̶  Manta tasoristeysturvallisuuden parantaminen, Masku pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/7889/04.01.01/2018. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822, sähköposti [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 11.03.2020