Hyppää sisältöön

Kuulutus : Imatra - Imatrankoski - raja yleissuunnitelma, Imatra

Nähtävilläoloaika: 07.04.2020-14.05.2020

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 27.3.2020 päätöksellään TRAFICOM/512118/05.02.03.03/2019 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman Imatra - Imatrankoski - raja yleissuunnitelma, Imatra.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat :(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Maija Salonen, puhelin 029 534 3841 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa:

www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 08.04.2020