Hyppää sisältöön

Kuulutus: Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

Nähtävilläoloaika: 23.03.2020-22.04.2020

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

Ratasuunnitelmassa esitetään rataosan Hyvinkää–Hanko sähköistäminen sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Rataosa on pituudeltaan 149 km. Rataosalla on yhteensä 72 tasoristeystä, joiden turvallisuuden parantaminen on tarkasteltu suunnitelmassa. Turvallisuuden parantamiseksi pääosaa tasoristeyksistä esitetään poistettavaksi tai parannettavaksi muilla toimenpiteillä niin, että ratkaisut ovat toteutuskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/3439/04.01.01/2018. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto on saatavissa osoitteessa (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Anna Miettinen, puhelin 029 534 3837 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja

Väylävirasto

Julkaistu 24.03.2020