Takaisin

Kuulutus: Ypykkävaaran ratapihan jatkaminen, ratasuunnitelma, Kuhmo

Kuulutus: Ypykkävaaran ratapihan jatkaminen, ratasuunnitelma, Kuhmo

Julkaistu 28.4.2020
Nähtävilläoloaika: 28.4.2020 - 4.6.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 2.4.2020  päätöksellään TRAFICOM/ 118750/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Ypykkävaaran ratapihan jatkaminen, ratasuunnitelma, Kuhmo.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat  (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020