Hyppää sisältöön

Kutsu yleisötilaisuuteen: Valtatie 13 Puukallion alikulkukäytävän rakentaminen, Veteli, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja
Vetelin kunta laativat tiesuunnitelmaa ”Valtatie 13 Puukallion alikulkukäytävän rakentaminen, Veteli, tiesuunnitelma”. 

Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 13 varrelle Puukallion alikulkukäytävän
ympäristöön, Lehtisaaresta noin 400 metriä Jyväskylän suuntaan. Nykyinen alikulkukäytävä puretaan ja korvataan uudella tilavammalla alikulkukäytävällä. Suunniteluun kuuluu lisäksi nykyisten liittymäjärjestelyiden tarkastelu sekä näiden tarvittavat muutokset alikulkukäytävän uusimisen yhteydessä. Toimenpiteellä on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta valtatien alittavalla väylällä sekä valtatien liittymissä. 

Yleisötilaisuus järjestetään:
Aika 08.09.2022 klo 17.00 - 18.30
Paikka Vetelin kunnanviraston valtuustosali, Kivihyypäntie 1, Veteli 

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua ennakkoon
5.9.2022 alkaen tietoverkossa www.veteli.fi.
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. 

ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

https://www.elykeskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely. 
Kutsu on julkaistu tietoverkossa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa 1.9.2022. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Tero Uusitalo Vetelin kunnasta, puhelin
050 5790 180, [email protected] ja Tero Hakkola Ramboll Finland
Oy:stä, puhelin 040 555 8497, [email protected]

Tervetuloa! 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Julkaistu 02.09.2022