Hyppää sisältöön

Kutsu yleisötilaisuuteen: Mt 484 Pyhäseläntie jk+pp-tie, Joensuu, tiesuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Joensuussa Hammaslahden taajaman koillispuolella. Suunnittelukohteen maantiellä ei ole jalankululle ja pyöräilylle omaa väylää. Väylävirasto on kehittämässä Joensuun Hammaslahden liikennepaikan raakapuun kuormausalueen käyttöä. Raakapuun kuormausalueen mahdollisen kapasiteetin kasvaessa erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän tarve korostuu raskaan liikenteen määrän kasvaessa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat
tutustua 2.4.–16.4.2021 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla https://www.sitowise.com/fi/mt-484-pyhaselantien-jkpp-tie-joensuu

Suunnitelmaan liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 19.4.2021 mennessä osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Lauri Koponen, Sitowise Oy, Kauppakatu 28, 70110 Kuopio. Suunnitelman laatijaan voi halutessaan ottaa myös puhelimitse yhteyttä numeroon 040 356 9153. Puhelujen toivotaan ajoittuvan aikavälille 8.4 – 9.4. klo 9-13.

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietosuoja.

Kutsu julkaistaan Väyläviraston verkkosivuilla 31.3.2021, sekä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Väylävirastosta Jetro Matilainen, puhelin 050 505 1513 ja sähköposti [email protected] ja suunnitelmaa laativasta Sitowise Oy:stä Lauri Koponen, puhelin 040 356 9153 ja sähköposti [email protected].

Tervetuloa!
Väylävirasto
 

Julkaistu 31.03.2021