Hyppää sisältöön

Kutsu tiesuunnitelman esittely tietoverkossa: Valtatien 3 Helsinki - Hämeenlinna parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala

Hämeenlinnan kaupunki laatii otsikkokohdassa mainittua 
tiesuunnitelmaa. 

Suunnittelukohde sijaitsee valtatie 3:n (E12) ja maantie 130:n varrella 
välillä Virala – Hattelmala Hämeenlinnan kaupungin alueella. Valtatielle 
3 suunnitellaan uusi Moreenin eritasoliittymä ja tarvittavat uudet 
teollisuus ja työpaikka-alueiden liittymät. Suunnitteluun sisältyy myös 
rinnakkainen maantie 130 sekä tarvittavat jalankulun ja pyöräilyn 
järjestelyt ja linja-autopysäkit. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä 
Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Uudenmaan ELY-
keskuksen kanssa. 

Suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin voi tutustua 
24.5.2021 – 4.6.2021 välisenä aikana osoitteessa infrahankkeet.info 

Tiesuunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta sähköpostilla, 
halutessasi myös puhelimella tai kirjeenä. Palaute tulee jättää 7.6.2021 
mennessä. Palautteessa pyydetään käyttämään viitettä: Vt 3 Moreenin 
eritasoliittymä. 

Palautteet: 
WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti), Tomi Harjula, puh. 040 
503 2163, [email protected] Kiviharjunlenkki 1 D, 90220 Oulu. 

Hämeenlinnan kaupunki käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen 
tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun 
tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa 
osoitteessa 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-
kasittely

Kutsu on julkaistu 19.5.2021 Hämeenlinnan kaupungin tietoverkossa 
osoitteessa www.hameenlinna.fi 

Lisätietoja antavat: 
Hämeenlinnan kaupunki, Antti Kaukiainen, puh. 03 621 2344, 
[email protected] 

Uudenmaan ELY-keskus, Sami Mankonen, puh. 0295 021 309, 
[email protected] 

Janakkalan kunta, Ismo Holstila, puh. 050 591 5865, 
i[email protected] 

Tervetuloa! 
Hämeenlinnan kaupunki 

 

Julkaistu 19.05.2021